Във вашият магазин можете да въвеждате данъци глобално или за всяка страна/регион по отделно в зависимост от това къде продавате продуктите си.

Добавяне на данък/такса

Влезте в секция Настройки >> Данъци и Такси.

Изберете Цените включват ДДС ако искате да бъде добавян ДДС като процент към цената на продуктите или не го избирайте, за да се добавя ДДС при финализиране на поръчката към общата ѝ стойност.Кликнете на Добави такса в горния десен ъгъл на страницата.

В появилия се прозорец, въведете Име и кратко Описание, които ще бъдат видими от вашите клиенти.Изберете първо дали е данъка е Процент или Сума, които се добавят към стойността на всяка поръчка. След това въведете стойност.

Изберете дали таксата/данъка да се прилага за клиенти компании или не, кликайки върху бутона в секция Настройки за фирми.

Изберете дали данъка/таксата е националния ДДС избирайки, че това е данък приложим в цялата държава, в зависимост от избраната опция тук ще изберете дали да се прилага за стойността на всяка поръчка.

Изберете дали данъка/таксата да се калкулира преди или след добавяне на разходите за доставка в зависимост от спецификите на данъка, който искате да добавите.В края изберете регионите, в които да се прилага този данък/такса, избирайки страна от създадените региони или да се прилага Глобално за всички райони и натиснете Запази.

За да настроите данък за определен регион, първо трябва да създадете регион в секция Настройки >> Географски Зони
Беше ли ви полезна тази статия?
Отказ
Благодарим ви!