CoudCart е платформа, която съхранява почти всичката информация, минаваща през нея. Това включва и всички поръчани продукти, както и тяхното количество. Анализирайки наличната база данни за Вашите продажби, Вие получавате обстойна информация, кои са Вашите най-търсени и доходоносни продукти. В тази секция ще можете да видите и оборота генериран от отделните продукти

Влезте във вашият контролен панел > Orders > Ordered Products. Там ще намерите всички продадени продукти:Product - тук можете да видите всички продукти, които са били поръчани в магазинът ви. Допълнително се визуализират разновидностите, характеристиките и SKU на продукта. Всяка разновидност ще бъде като нов продукт, на нов ред

Orders invilving the product - това подразделение

Price - респективно цената на единична бройка от конкретният продукт

Quantity - брой продадени продукти от конкретният вид

Supplier with cheapest price - ако имате Снабдители, в тази графа се визуализира този, който доставя продукта на най-ниска цена
Беше ли ви полезна тази статия?
Отказ
Благодарим ви!