Какво е SSL сертификат накратко: SSL сертификатът осигурява защита на данните, които вашите клиенти въвеждат в онлайн магазина ви и дава възможност на различни програми в конфигурация клиент – сървър да комуникират помежду си, без да могат да бъдат „подслушвани“ и подправяни. Ето защо е изключително важно за всеки бизнес, който се осъществява в интернет днес, да разполага с такъв протокол.

Ако имате вече закупен SSL сертификат за основния домейн в магазина си, влезте в секция НастройкиДомейни и кликнете Управление на SSLЩе видите автоматично попълнени данни спрямо домейна и данните, които сте оставили в контролния си панел. Ако има празно поле, го попълнете, и за да поставите съществуващ SSL сертификат за домейна си, трябва първо да кликнете Генерирай.След това поставете 4-те файла, от които сретификатът се съдържа (Certificate Request: (CSR), Certificate: (CRT), Private Key (KEY) и Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)) в съответните 4 полета.Ако нямате SSL сертификат, можете да закупите, откъдето пожелаете, използвайки автоматично генерирания CSR (Инфо за заявка на сертификат) от първото поле и след активирането на сертификата да поставите предоставените от фирмата, от която сте купили сертификата, файлове по описания по-горе начин в контролния си панел.

Ако изпитвате затруднения с инсталирането или закупуването на SSL сертификат за домейна си, ние можем да извършим съответната допълнителна услуга за вас.

Въпреки че имате възможност да закупите и инсталирате SSL сертификат ръчно, препоръчваме да ползвате новата CloudCart опцията за автоматично инсталиране на безплатната услуга Let's Encrypt! Можете да прочетете относно в дълбочина за нея тук