В тази статия ще научите, какво съдържа секция Незавършени в контролния панел на магазина Ви и полезна информация за управлението на поръчките.

Понякога е възможно клиентите, по една или друга причина, да не успеят да завършат поръчката си. Всеки път, когато потенциален клиент предостави информация за регистрация (имейл и/или имена), но не завърши поръчката си докрай, Вие можете да видите и проследите тази поръчка в ПоръчкиНезавършени.

Когато влезете в секцията Незавършени, ще видите основна информация за всяка от поръчките вътре:

Незавършена 
Това е ID номера на поръчката (например Поръчка #1), който се създава автоматично.
Клиент
Под поръчката виждате от кого е направена. Това е името на клиента, който не е финализирал поръчката си.
Дата
Това са датата и часа, в които клиентът не е завършил поръчката си. Ако редактирате поръчката, тук ще бъде видима датата, на която последно сте направили промени по нея.
Продукти
Продуктите, които клиентът е избрал.
Количество
Общият брой на продуктите, които клиентът има в незавършената си поръчка.

Може да контролирате кои поръчки искате да проследите чрез Филтър в горната част на страницата. (вижте повече за управлението на Филтри тук.

Когато влезете във всяка поръчка, можете да видите детайли за клиента и за нейния статус. Предлагаме Ви бърз и лесен начин, чрез който да припомните на клиента си за тази поръчка, изпращайки му линк към незавършената му поръчка. Има два начина да направите това, докато сте в Поръчки  > Незавършени, можете да:

Натиснете в квадратчето до поръчката, натиснете Инструменти и изберете Изпрати линк на клиента към тази поръчка или:
Влезете в поръчката и натиснете Изпрати линк на клиента към тази поръчка

Забележка: Можете да изпращате само по един имейл на ден на клиент. Това означава, че ако опитате да изпратите на един клиент втори имейл за напомняне за поръчката, ще получите съобщение за грешка.
Беше ли ви полезна тази статия?
Отказ
Благодарим ви!