Импортиране и експортиране на клиенти в онлайн магазина

 

В тази статия и видео урока ще разберете как да импортирате и експортирате клиенти в клиентската база на контролния панел на магазина Ви.

 

Може да Ви се наложи да импортирате клиенти в онлайн магазина си, без нуждата от това да ги създавате един по един. Предоставили сме тази възможност чрез импортиране от Comma-Separated Value файл.

 

Какво е CSV файл?

CSV файл: Това е comma-separated values (CSV), който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да е четим за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.

Чрез импортирането лесно можете да мигрирате вашия онлайн магазин от друг доставчик в платформата на CloudCart заедно с голяма част от информацията, която сте събрали за своите клиенти.

Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

 • Качване на CSV файла във вашия магазин
 • Убедете се, че файлът съдържа цялата нужна информация
 • Синхронизиране на информацията от CSV файла новия Ви магазин


Качване на CSV файл

1. Използвайте импорт бутона в Клиенти>>Клиенти.

import-customers

2. От новия прозорец Импортирай клиенти чрез CSV качете файла и селектирайте някои от следните параметри:

 • Избери файл
  Това ви позволява да изберете кой файл да селектирате. Би трябвало да е ситуиран на вашия компютър
 • Главен ред
  Изберете тази опция ако файлът има описателен ред на колоните
 • Начало
  Уточнете от кой ред да започне импортирането (опционално)
 • CSV шаблон
  Тази опция позволява свалянето на примерен CSV файл, за да сравните редовете и колоните преди импортиране.

Убедете се, че CSV файла съдържа цялата Ви необходима информация

Примерни полета, които файлът може да съдържа:

 • Име
 • Фамилия
 • Трите имена
 • Email
 • Бележки
 • Прима получаване на съобщения
 • Пощенски код
 • Телефон номер
 • Адрес
 • Категория


Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, Вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на категориите.

На екрана за синхронизация Импортирайте клиенти чрез CSV Вие ще можете да синхронизирате всички полета (колони и полета във вашия CSV файл) със специфичните полета за създадени клиенти

Можете да контролирате следните параметри при миграцията:

 • Спри, когато бъде достигнат лимита за клиенти
  Това ще игнорира всички бъдещи записи, ако бъде достигнат лимита за създадени клиенти
 • Импортирай клиенти от определен регион
  С тази опция можете да импортирате клиенти от определен регион
След като вече разполагате с клиентска база в контролния панел на магазина си, можете да видите подробна информация и за управлението на клиентите си в тази статия или гледайки това кратко видео:

Беше ли ви полезна тази статия?

Подобни статии