Как да импортирам продукти от CSV файл?

В тази статия ще научите как да качите наведнъж по-голям брой продукти, за които вече имате цялата необходима информация, събрана в така наречения CSV файл. Съветвам Ви да изгледате кратките инструкции във видео урока долу и/или да следвате стъпките в статията.

В определени случаи може да имате нужда да импортирате няколко продукта, без да ги създавате един по един. Платформата ни позволява използването на CSV (от Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи) файлове, чрез които да импортирате няколко продукта наведнъж.

Какво е CSV файл?

CSV файл – това е comma-separated values (CSV)  който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да са четими за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.

С импортирането му лесно можете да мигрирате вашият продуктов каталог от стария си магазин към нашата услуга, опитвайки да запазите максимално много информация от старата си система.

Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

 • Качване на CSV файла във вашия магазин
 • Убедете се, че файла съдържа цялата нужна информация
 • Синхронизиране на информацията от CSV файла във вашия нов магазин

Качване на CSV файл

1. Използвайте бутона за импорт в секция Продукти.

2. От новия прозорец „Импортирай продукт чрез CSV“  качете файла селектирайте някои от следните параметри:

 • Избери файл
  Това ви позволява да изберете кой файл да селектирате. Би трябвало да е ситуиран на вашия компютър
 • Главен ред
  Изберете тази опция ако файлът има описателен ред на колоните
 • Начало
  Уточнете от кой ред да започне импортирането(опционално)
 • CSV шаблон
  Тази опция позволява свалянето на примерен CSV файл, за да сравните редовете и колоните преди импортиране.

import

 

Убедете се, че файлът съдържа цялата Ви необходима информация
Примерни полета, които трябва да бъдат включени във файла:

 • Име
  Име на продукта
 • Описание
  Описанието на продукта
 • SEO заглавие
  SEO заглавието на продуктовата страница
 • SEO описание
  SEO описанието на продуктовата страница
 • Проследяване
  Флаг за проследяване на продукта
 • Доставка
  Флаг за доставка на продукта
 • Промоционален
  Флаг за промоция
 • Нов
  Флаг за нов продукт
 • Име на категория
  Име на категорията към която спада продукта
 • Описание на категорията
  Описание на продуктовата категория
 • Име на марка
  Търговската марка на продукта
 • Тагове
  Всички тагове, които са вписани за продукта, разделени със празно място
 • Количество
  Настоящото количество от продукта, което е на разположение. Изисква се, ако сте въвели проследяване
 • SKU
  SKU кодът на продукта
 • Баркод
  Баркодът на продукта
 • Цена
  Цената на единица продукт
 • Тегло
  Теглото на единица продукт. Трябва да бъде въведена в Kg или Lb в зависимост от настройките във вашия магазин
 • Източник за снимка
  HTTP източник за снимка на продукта.

Можете да свалите примерен CSV файл от тук – CSV – Products – и да добавите във файл с тази структура информацията за продуктите, които искате да качите в контролния си панел.

 

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на продуктите.

На екрана за синхронизация „Импротирайте продукти чрез CSV“ вие ще можете да синхоринизрате всички полета (колони и полета във вашия CSV файл) със специфичните полета системата ни за публикуване на продукти

Можете да контролирате какво се мигрира с промяна на параметрите:

 • Импортирай всички продукти с тази категория
  Така ще филтрирате от кои категории да импортирате данни.
 • Импортирайте всички продукти от тази марка
  Така ще филтрирате кои марките искате да импортирате.
 • Спрете когато лимита на категорията бъде достигнат
  Ако е включено, импортирането ще спре веднага щом бъде достигнат лимита на категорията. Лимитът на категорията е различен според абонаментния ви план.
 • Спрете когато лимитът за марки бъде достигнат
  Ако е включено, импортирането ще спре веднага щом бъде достигнат лимита на марки. Лимитът на марки е различен според абонаментния ви план.

Беше ли ви полезна тази статия?

Подобни статии