Импортиране на продуктови категории чрез CSV файл

След като се запознаете с информацията в тази статия и приложения в нея кратък видео урок, за няколко минутки ще можете да импортирате в магазина си голямо количество продуктови категории наведнъж.

В редки случаи ще се нуждате от импортиране на няколко категории в магазина без да ги създавате една по една. Позволили сме използването на разделени със запетая стойности с цел импортиране на няколко категории.

Какво е CSV файл?

CSV файл: Това е comma-separated values (CSV), който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да е четима за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.

С импортиранете му лесно можете да мигрирате вашият продуктов каталог от стария си магазин към нашата услуга, опитвайки да запазите максимално много информация от старата си система.

Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

 • Качване на CSV файла във вашия магазин
 • Убедете се, че файла съдържа цялата нужна информация
 • Синхронизиране на информацията от CSV файла във вашия нов магазин


Качване на CSV файл

1. Използвайте импорт бутона в Продукти>>Категории.

2. От новия прозорец Импортирай категория чрез CSV качете файла селектирайте някои от следните параметри:

 • Избери файл
  Това ви позволява да изберете кой файл да селектирате. Би трябвало да е ситуиран на вашия компютър
 • Главен ред
  Изберете тази опция ако файлът има описателен ред на колоните
 • Начало
  Уточнете от кой ред да започне импортирането(опционално)
 • CSV шаблон
  Тази опция позволява свалянето на примерен CSV файл, за да сравните редовете и колоните преди импортиране.

Убедете се, че CSV файла съдържа цялата ви необходима информация
Примерни полета, които файлът може да съдържа:

 • Име на категорията
  Името на категорията, която искате да публикувате.
 • Описание на категорията
  Описателен текст за категорията
 • Локация на логото
  HTTP URL адресът на локацията на логото за тази категория.

Можете да свалите примерен CSV файл от тук – CSV – Category – и да добавите във файл с тази структура информацията за продуктите, които искате да качите в контролния си панел.

 

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, Вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на категориите.

На екрана за синхронизация Импортирайте категория чрез CSV Вие ще можете да синхоринизрате всички полета (колони и полета във вашия CSV файл) със специфичните полета системата ни за публикуване на категории

Можете да контролирате следните параметри при миграцията:

 • Спри когато бъде достигнат лимита за категории
  Това ще игнорира всички бъдещи записи, ако бъде достигнат лимита за публикуване на категории.

Беше ли ви полезна тази статия?

Подобни статии